Garantievoorwaarden voor sensorproducten van STEINEL Professional

Voor de toekomst gemaakt met 5 jaar garantie.


Vriendelijk bedankt dat u voor dit sensorproduct van STEINEL Professional heeft gekozen - een product met een hoge kwaliteit, lange levensduur en grote betrouwbaarheid. Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in onze eigen fabrieken geproduceerd en voor 100 % gecontroleerd op hun veiligheid en goede werking.

De onderstaande garantievoorwaarden zijn enkel van toepassing op onze sensorproducten uit het STEINEL Professional assortiment (aanwezigheids- en bewegingsmelders, sensorlampen en -spots evenals het toebehoren daarvan).


Garantieverklaring

Als koper heeft u t.o.v. de verkoper recht op de wettelijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit recht op garantie in uw land bestaat, wordt die door onze garantieverklaring noch verkort, noch beperkt. Wij verlenen 5 jaar garantie op een onberispelijke staat en het correct functioneren van uw sensorproduct uit het STEINEL Professional assortiment. Wij garanderen dat dit product geen materiaal-, productie- of constructiefouten heeft. Wij garanderen de goede werking van alle elektronische componenten en kabels, alsook dat alle toegepaste materialen en hun oppervlakken vrij van gebreken zijn.


Garantieduur, garantieomvang, geldigheid

De garantieduur voor uw sensorproducten van STEINEL Professional bedraagt 5 jaar (60 maanden) en begint op de dag van aankoop van het product. Bij aangetoonde gebreken binnen de garantieperiode zullen wij uw product gratis repareren, vervangen (eventueel door een opvolgmodel) of u een tegoedbon over het aankoopbedrag geven. Indien gebruik wordt gemaakt van de garantie, wordt hierdoor noch de oorspronkelijke garantieduur verlengd, noch een nieuwe garantieperiode gestart. Verdergaande claims, bijv. door schade aan andere voorwerpen, zijn uitgesloten voor zover deze niet wettelijk zijn voorgeschreven. Wij zijn niet aansprakelijk voor transportschade of -verliezen. Op de wereldwijde garantie is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale goederenaankopen (Weens Koopverdrag).


Garantie claimen

Als u aanspraak wilt maken op garantie, dan kunt u het betreffende artikel, compleet samen met het originele aankoopbewijs en de klachtomschrijving, terugsturen naar uw leverancier of direct naar Van Spijk Agenturen, De Scheper 402, 5688 HP Oirschot. Wij adviseren u daarom uw aankoopbewijs zorgvuldig te bewaren tot de garantieperiode is afgelopen. STEINEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de transportkosten en het transportrisico van het terugsturen.


Uitsluiting van garantie

Verwisselbare verlichting is uitdrukkelijk uitgesloten van deze functioneringsgarantie. Verder is garantie uitgesloten, wanneer bijvoorbeeld


  • productonderdelen onderhevig zijn aan een door het gebruik veroorzaakte of andere natuurlijke slijtage of wanneer gebreken bij het sensorproduct uit het STEINEL Professional assortiment veroorzaakt worden door gebruikslijtage of natuurlijke slijtage
  • het product niet volgens de voorschriften werd gebruikt of de bedieningsinstructies niet werden nageleefd
  • veranderingen of andere wijzigingen aan het product die eigenmachtig werden uitgevoerd of gebreken veroorzaakt worden door het gebruik van accessoires, aanvullende of vervangende onderdelen welke geen originele STEINEL-onderdelen zijn
  • het onderhoud en de verzorging van de producten niet volgens de bedieningshandleiding werd uitgevoerd
  • de plaatsing en installatie niet conform de installatievoorschriften van STEINEL werden uitgevoerd en derhalve de grenswaarden voor de voedingsspanning en omgevingsinvloeden niet werden aangehouden
  • verlichting van STEINEL resp. de door STEINEL voorgeschreven verlichting niet volgens de normen en voorschriften werd toegepast
  • er chemische en fysische inwerkingen op het materiaaloppervlak hebben plaatsgevonden die het gevolg zijn van incorrect gebruik (bijvoorbeeld bij het gebruiken van verkeerde schoonmaakmiddelen of door het gebruik van scherpe voorwerpen)
  • eventuele beschadigingen die door onjuist(e) verpakking/transport bij het terugzenden van het product zijn ontstaan


Als u een garantie-aanvraag heeft of technische vragen betreffende uw product, kunt u contact opnemen met onze helpdesk +31 (0) 499551490.