Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur voor consumenten

 I.    Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur voor consumenten

1. Informatie over de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en het symbool overeenkomstig bijlage 3 van het ElektroG.

In verband met de verkoop van elektrische en elektronische apparatuur zijn wij verplicht u over het volgende te informeren:

Als consument bent u op grond van de wet elektrische en elektronische apparatuur (BGBl. I, p. 1739) verplicht om gebruikte elektrische en elektronische apparaten op de juiste wijze af te voeren. Deze apparaten mogen daarom niet als ongesorteerd stedelijk afval worden afgevoerd en horen met name niet bij het huisvuil. In plaats daarvan moeten de oude apparaten gescheiden worden ingezameld. 

Het symbool in bijlage 3 van de ElektroG toont u als eigenaar van oude apparaten dat deze apart moeten worden ingezameld. Het symbool stelt een doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes voor en is als volgt vormgegeven:


Gegevensbescherming: U bent er zelf verantwoordelijk voor dat er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de oude apparaten die u inlevert. Zorg er daarom voor dat u uw persoonlijke gegevens van uw oude apparaat hebt verwijderd voordat u het terugstuurt.

Gebruikte batterijen en accu's die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd, moeten door u als consument apart worden ingeleverd en mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid (zie de opmerkingen over het weggooien van batterijen hieronder onder 4.).


2. Informatie over het inleveren van afgedankte elektrische apparatuur

Wij bieden onze klanten aan om oude elektrische apparaten tot een maximale randlengte van 25 cm binnen Duitsland gratis terug te nemen op de bedrijfslocatie in Herzebrock-Clarholz en de vakkundige recycling of verwijdering over te nemen.

Grotere apparaten met een randlengte van meer dan 25 cm worden alleen teruggenomen als u een gelijkwaardig nieuw apparaat in onze online winkel hebt gekocht.

In geval van terugname/retournering, gelieve het retourformulier voor het terugnemen van oud elektrisch materiaal in te vullen en ons vooraf per e-mail toe te zenden. Gelieve de instructies op dit formulier te volgen. 

Inleverformulier voor afgedankte elektrische apparatuur

Eigenaren van oude apparaten kunnen deze ook inleveren bij de voorzieningen die door openbare afvalbeheerinstanties zijn opgezet en beschikbaar worden gesteld voor het inleveren of inzamelen van oude apparaten, zodat een goede verwijdering van de oude apparaten is gewaarborgd. Eventueel kunnen daar ook elektrische en elektronische apparaten worden ingeleverd met het oog op hergebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het desbetreffende inzamel- of terugnamepunt.

De volgende link bevat een online directory van inzamelings- en terugnamepunten: 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen


3. Opmerking over ons WEEE-registratienummer.

STEINEL GmbH is geregistreerd bij de Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth, Duitsland, als fabrikant van elektrische en/of elektronische apparatuur in de categorieën verlichtingsarmaturen, elektrische en elektronische gereedschappen en meet- en regelapparatuur geregistreerd onder het volgende registratienummer (WEEE-Regl. nr. DE): 39896667


4. Opmerkingen over het wegwerpen van batterijen 

In verband met de verkoop van batterijen of de levering van apparatuur die batterijen bevat, zijn wij verplicht u op de hoogte te brengen van het volgende: 

Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen te retourneren. U kunt gebruikte batterijen die wij in ons assortiment hebben of hebben gehad, kosteloos als nieuwe batterijen terugsturen naar ons verzendmagazijn: STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.  

De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden gedaan. 


Pb = batterij bevat meer dan 0,004 massaprocent lood 

Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium. 

Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik. 


Wij verzoeken u de bovenstaande instructies in acht te nemen.