Gegevensbeveiligingprincipes


Gegevensbeveiligingprincipes van de firma STEINEL VERTRIEB GmbH (STEINEL)

STEINEL is blij met uw bezoek aan onze internetsite en met uw interesse in onze onderneming en onze producten.
STEINEL respecteert uw privésfeer.
De bescherming van uw privésfeer bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens evenals de veiligheid van alle bedrijfsgegevens is een belangrijk streven van ons bij al onze bedrijfsprocessen. Wij verwerken persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze websites worden verzameld uitsluitend vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen.

Gegevensbeveiliging en informatieveiligheid zijn onderdeel van ons ondernemingsbeleid.

STEINEL-websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten, waarvoor deze gegevensbeveiligingverklaring niet geldt.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Als u onze websites bezoekt, slaan wij de volgende gegevens op: de naam van uw internetprovider, de website van waaraf u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt evenals de datum en de duur van het bezoek.

Uw voor de zakelijke afwikkeling benodigde gegevens worden opgeslagen en uitsluitend in de voor de bestelafhandeling noodzakelijke omvang doorgezonden aan de door ons hiermee belaste dienstverlener.

Opmerking: U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en de verzending van uw persoonsgebonden gegevens voor marketingdoeleinden door middel van een eenvoudige mededeling per post aan STEINEL, D-33442 Herzebrock-Clarholz, of via een e-mail aan datenschutz@steinel.de. Dit geldt echter niet voor de voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijke gegevens. Na de ontvangst van uw bezwaarschrift zullen wij de betreffende gegevens niet meer voor andere doeleinden dan voor de afwikkeling van uw bestelling gebruiken, verwerken en verzenden. Bovendien zullen wij de overige verzending van reclamemiddelen inclusief onze catalogi met onmiddellijke ingang stoppen.

Gebruik en verstrekking van persoonlijke gegevens en toewijzing
STEINEL gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de websites, voor klantbeheer, voor productenquêtes en voor marketing alleen in de daarvoor noodzakelijke omvang.

Aangezien gegevensbeveiliging bij STEINEL ook een zeer belangrijke plaats inneemt, houden wij ons bij de verwerving, verwerking en toepassing streng aan de wettelijke bepalingen van het Duitse 'Bundesdatenschutzgesetz' (rijks-gegevensbeschermingswet) en het 'Teledienstedatenschutzgesetz' (telediensten gegevensbeschermingswet). In principe kunt u onze websites bezoeken zonder hierbij persoonsgerelateerde gegevens achter te laten. In sommige gevallen hebben wij deze gegevens echter wel van u nodig, te weten:

bij de bestelling
bij deelname aan prijsvragen
bij het opnemen van contact met ons
bij het aanvragen van catalogi
bij relatiewerving

Uw gegevens helpen ons om uw inkoopbelevenis bij steinel.de individueel vorm te geven en continu te verbeteren. Wij gebruiken de persoonsgebonden gegevens per geval voor de afwikkeling van bestellingen, voor de levering van goederen, om misbruik van onze internetsites te voorkomen en om u op de hoogte te houden van bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen.

Om eenvoudiger en sneller dan met de post met u in contact te kunnen treden, verzoeken wij u om ons uw e-mailadres mee te delen. Vanzelfsprekend gebruiken wij dit alleen dan voor reclamedoeleinden als u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Voor vreemde marketingdoeleinden worden uitsluitend die gegevens doorgegeven, waarbij dit wettelijk toegestaan is (algemeen gepubliceerde en bepaalde in lijsten samengevatte gegevens conform § 28 lid 3 nr. 3 'Bundesdatenschutzgesetz').

Veiligheid

STEINEL treft veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen of ongerechtvaardigde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Indien op deze website de IP-adressen worden geanonimiseerd, wordt uw IP-adres door Google echter in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die onder dit verdrag van de Europese gemeenschap vallen eerst ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en pas daar ingekort. Op deze website is de IP-anonimisering actief. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om bij te houden hou u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan website-exploitanten aan te bieden.

Google zal uw IP-adres dat Google Analytics uit uw browser heeft gehaald niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het opslaan van cookies kunt u verhinderen door het instellen van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt bovendien het registreren van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door onder de volgende link de beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Keuzemogelijkheid
Wij zouden uw gegevens ook willen gebruiken om u over onze producten en diensten te kunnen informeren en u hier eventueel vragen over te stellen. Vanzelfsprekend is deelname aan dergelijke acties geheel vrijwillig. Mocht u dit niet willen, kunt u ons dit te allen tijde meedelen, zodat wij de gegevens dienovereenkomstig kunnen blokkeren. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de betreffende lokale website.

Contact
Voor suggesties en klachten m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze gegevensbeveiliger.

Mocht u ondanks onze inspanningen om juiste gegevens te beheren ontdekken dat er onjuiste informatie is opgeslagen, dan zullen wij dit op uw verzoek corrigeren.

Data Protection Officer
Dieselstraße 80-84
D-33442 Herzebrock-Clarholz