…

De nieuwe EU-verordeningen.

Efficiëntie en duurzaamheid ten dienste van klimaatbescherming.

Groen licht voor een klimaatvriendelijke toekomst. Eind 2019 hebben de lidstaten van de Europese Unie besloten om het energieverbruik tegen 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken zijn er twee nieuwe EU-verordeningen die het ecologisch ontwerp (SLR) en de etikettering van het energieverbruik (ELR) van lichtbronnen regelen.

De nieuwe ecodesignverordening: energie-efficiëntie heroverwogen.

Met de introductie van de nieuwe Ecode Ontwerpverordening 2019/2020 (Enkelvoudige verlichtingsverordening), zijn de eisen voor lichtbronnen en afzonderlijke bedieningsinrichtingen vastgesteld. Van nu af aan zal er een onderscheid zijn tussen lichtbronnen en omringende producten. Nieuwe eisen inzake functie en energie-efficiëntie moeten bijdragen tot het behoud van hulpbronnen.

Enkelvoudige verlichtingsverordening (SLR)
Verordening inzake ecologisch ontwerp 2019/2020

xledpro.jpg

Lichtbron

Volgens de nieuwe verordening worden koplampen bij STEINEL gedefinieerd als lichtbronnen.

l845.jpg

Omringend product

In overeenstemming met de nieuwe verordening worden lampen bij STEINEL gedefinieerd als omringende producten.

De nieuwe energie-etiketteringsverordening: herschaald.

Mit der Einführung der neuen Energie Label-Verordnung 2019/2015 (Energy Labelling Regulation) werden ab dem 01.09.2021 alle Lichtquellen in der Datenbank EPREL gelistet und mit einem neuen EU-Energielable versehen. Das neue Energielabel enthält eine neue Skalierung von A bis G.


Verordening energie-etikettering (ELR)
Energie-Label-Verordnung 2019/2015

Herschaling van A naar G

De nieuwe wettelijke eisen leiden tot een aanscherping van de grenswaarden voor de energieklasse en uiteindelijk tot een nieuwe indeling van apparaten in de energie-efficiëntieklassen A tot en met G. Als gevolg van de nieuwe schaal en de daarmee samenhangende eisen inzake zuinigheid is er voor bijna alle producten sprake van een negatieve verschuiving in de energie-efficiëntieklasse. 


Belangrijk:
De energie-efficiëntie van het product gaat er niet op achteruit, zij wordt alleen in een nieuwe schaal weergegeven. Zo zal een product dat vroeger in energie-efficiëntieklasse A++ werd ingedeeld, nu in klasse E worden ingedeeld. De herschaling zorgt voor een betere vergelijkbaarheid.

skal.jpg

Toepassingsgebieden

Tot nu toe verwees de regelgeving naar lampen, ledmodules en armaturen. Met de nieuwe verordening zijn de toepassingsgebieden opnieuw gedefinieerd. De voorschriften hebben nu uitsluitend betrekking op lichtbronnen en afzonderlijke bedrijfsinrichtingen. Lichtbronnen zijn onder meer lampen, LED-modules en armaturen waarbij de lichtbron niet kan worden verwijderd zonder schade te veroorzaken. Armaturen waarvoor dit wel het geval is, worden daarentegen als "omringende produkten" beschouwd. Deze hoeven geen energielabel te dragen.

Waarom hebben niet alle producten een energielabel?
Alle spots bij STEINEL worden gedefinieerd als lichtbronnen. Daarom krijgen alle spots het nieuwe energielabel en informatie die verder gaat dan de EU-norm. Volgens de nieuwe verordening worden lampen bij STEINEL gedefinieerd als omringende producten en hebben ze daarom geen energielabel. STEINEL verstrekt informatie die 100% transparant is en veel verder gaat dan de wettelijke vereisten.

licht.png.jpg
We gaan nog een stap verder

Met de nieuwe richtlijn wil de Europese Unie het energieverbruik verder terugdringen en een beter overzicht bieden door een herschaling. Bij STEINEL zijn we blij met de veranderingen van de Europese Unie en gaan we nog een stap verder: met de klant in het middelpunt hebben we belangrijke informatie toegevoegd aan onze pagina met verpakkingen en productdetails om te zorgen voor meer transparantie en een betere vergelijkbaarheid.


Wij informeren u over:


  •     de technische waarden voor het totale product
  •     de technische waarden voor het LED-systeem
  •     de voordelen van STEINEL schijnwerpers en lampen
  •     de onderlinge verwisselbaarheid van lichtbronnen             

               en bedieningsinrichtingen

STL-12361-21_Neue-Energiesparverordnung_RZ_xledpro.jpg
STL-12361-21_Neue-Energiesparverordnung_RZ_l845.jpg

Plasticvrije verpakking

Intussen is 70% van onze productverpakking plasticvrij. Wij hebben polystyreen en schuimrubberen opvulstukken vervangen door papieren beveiligingssystemen. Accessoires en assemblagemateriaal zitten in papieren zakken van gerecycled papier - dit bespaart ons meer dan 2 miljoen plastic zakken per jaar.
plascticfree.jpg
…

Duurzaamheid bij STEINEL

Bij STEINEL zien we het als onze bedrijfs- en maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaamheid te leven.