…

Wij nemen de verantwoordelijkheid

Duurzaamheid bij STEINEL

STEINELs Visie

STEINEL streeft het pad na om een bedrijf te worden met een netto positieve impact op mens en planeet en zet zich in om haar milieu-impact te verminderen, het welzijn van mensen en circulariteit te bevorderen en duurzamere keuzes te maken.


Ontdek aandachtspunten

teaser_environment.jpg

Environment

Wat zijn de randvoorwaarden voor een milieuvriendelijke productie bij STEINEL? En hoe kan slimme productontwikkeling leiden tot meer duurzaamheid? Een blik achter de schermen toont ons streven naar energie-efficiëntie, milieu- en klimaatbescherming.

teaser_social_responsibility.jpg

Social Responsibility

Wij stellen de mens centraal. Of het nu gaat om een werknemer, leerling, manager of uitvinder. Onze waarden komen tot uitdrukking in de STEINEL-missieverklaring. Dit is onze leidraad voor ons handelen en geeft blijk van onze verantwoordelijkheid.

teaser_governance.jpg

Governance

Ons doel van duurzaam bedrijfsbeheer vereist de integratie van sociale en ecologische overwegingen. Onafhankelijke certificeringen zorgen voor transparantie en bieden zekerheid voor onze producten en toeleveringsketens.

Met onze uitvinding van 's werelds eerste sensorarmatuur in 1987 hebben we licht vrijwel opnieuw gedefinieerd. Het feit dat hij alleen inschakelt wanneer hij echt nodig is, was destijds nieuw en een echte revolutie. En een teken tegen verspilling van energie en grondstoffen.dnk_csr_richtlinie_hoch_rgb_2021_2.jpg
Duitse duurzaamheidscode DNK
Voor ons betekent duurzaamheid niet alleen kortetermijnactie, maar vereist het een langetermijnstrategie en algehele oriëntatie van een bedrijf. Daarom passen we de Duitse duurzaamheidscode toe en rapporteren we over onze duurzaamheidsprestaties op basis van de 20 criteria van de code.

Op het gebied van duurzaamheid passen we het ESG-beginsel toe. In het gebied Milieu wij bieden inzicht in de milieuaspecten van de duurzaamheidsstrategie met betrekking tot energie-efficiëntie, milieu- en klimaatbescherming. Onder Social Responsibility samenvattende sociale aspecten, waaronder veiligheid op het werk, opleiding en ontwikkeling, afleiding en betrokkenheid van de gemeenschap. Duurzame corporate governance met betrekking tot transparante beheers- en controleprocessen is te vinden op Governance.


 
5Jaren

Tot 5 jaar fabrieksgarantie.
Producten van STEINEL zijn duurzaam en kunnen vele jaren worden gebruikt.

 
100%

Plasticvrije verpakking.
Tegen eind 2022 moeten alle productverpakkingen plasticvrij zijn. Momenteel is al 2/3 omgeschakeld.

 
92%

Bespaarde energie door sensoren.
Met onze intelligente oplossingen ontketenen wij energiebesparingsmogelijkheden die soms zelfs ons verbazen.

Highlights

teaser_energieersparnis.jpg

Environmental Responsibility

92% energiebesparing

Wij streven de visie na van nagenoeg klimaatneutraal parkeren. Het vervangen van oude verlichting door een intelligent genetwerkte verlichtingsoplossing van STEINEL kan bijvoorbeeld het energieverbruik in een ondergrondse parkeergarage met wel 92% verminderen.

teaser_verpackung.jpg

Environmental Responsibility

Plasticvrije verpakking

De omschakeling naar plasticvrije verpakkingen voor onze producten is in volle gang. Jaarlijks besparen we al meer dan 2 miljoen plastic zakken voor accessoires en vervangen we piepschuim en schuimvulling door duurzame oplossingen.

teaser_l%C3%B6sungen.jpg

Environment

Oplossingen die het CO2-verbruik drastisch verminderen

Wij stellen alles in het werk om onze energie-efficiënte oplossingen verder te optimaliseren. Via advies en met een uitgebreid dienstenpakket ondersteunen wij hun gebruik in projecten om energieverspilling tegen te gaan.

Amfori.jpg.jpg

Governance

Onze verbintenis

Naast de wettelijke vereisten heeft STEINEL een eigen gedragscode en een missieverklaring voor alle medewerkers opgesteld. Steinel GmbH ondersteunt ook de gedragscode van het Amfori Business Social Compliance Initiative BSCI, een Europees bedrijfsinitiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen.
De nieuwe eisen met betrekking tot sociale en ethische verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen die voortvloeien uit de Supply Chain Sourcing Obligations Act worden geïmplementeerd via AI-gebaseerde risicobeoordeling van leveranciers.

teaser_ausbildung.jpg

Social Responsibility

Onderwijs en opleiding

De kennis en vaardigheden van ieder individu vormen de basis voor ons gemeenschappelijk succes. Maatregelen voor opleiding en bijscholing zijn daarom voor ons van bijzonder belang.

teaser_boxen.jpg

Social Responsiblity

Boks Centrum Münster

Iedereen verdient een kans. Daarom steunen wij het sociale project Farid's QualiFighting van het Boxing Center Münster. In het kader van een mentorconcept voor kinderen en jongeren worden academische en sportieve prestaties nauw met elkaar verbonden en worden tegelijkertijd waarden en respect bijgebracht. Deelnemers aan dit programma bieden wij de mogelijkheid tot training. In 2021 konden wij 2 nieuwe stagiaires voor ons bedrijf winnen.

Betriebssport-bei-Steinel.jpg

Social Responsiblity

Bedrijfssport

Het welzijn van onze medewerkers ligt ons na aan het hart. De STEINEL-bedrijfssportclub biedt een gevarieerd programma voor fitness en sportieve uitdagingen. Veel sporten hebben al vaste voet aan de grond gekregen, maar nieuwe ideeën van onze medewerkers zijn altijd welkom.