…

De nieuwe EU-verordeningen.

Efficiëntie en duurzaamheid ten dienste van klimaatbescherming.

Op 1 september 2021 is een nieuw EU-energielabel voor lichtbronnen ingevoerd. Het nieuwe energielabel bevat een nieuwe schaal met de efficiëntieklassen A-G. De plusklassen van het oude label zijn niet langer van toepassing.

Wat verandert er voor jou?

Als consument kunt u beide versies van het label gedurende een bepaalde periode in de winkels vinden, aangezien voor het vorige label een overgangsperiode geldt. De QR-code op het nieuwe energielabel leidt naar een Europese productdatabank (EPREL) waar u meer informatie over het model kunt vinden.

skal.jpg

Herschaling van A naar G

De nieuwe wettelijke eisen leiden tot een aanscherping van de grenswaarden voor de energieklasse en uiteindelijk tot een herindeling van de apparaten in de energie-efficiëntieklassen A tot en met G. Als gevolg van de nieuwe schaal en de daarmee samenhangende eisen inzake zuinigheid is er voor bijna alle producten sprake van een negatieve verschuiving in de energie-efficiëntieklasse.


Belangrijk:
De energie-efficiëntie van het product gaat er niet op achteruit, deze wordt alleen in een nieuwe schaal weergegeven. Een product dat voorheen was ingedeeld in energie-efficiëntieklasse A++ wordt nu bijvoorbeeld ingedeeld in klasse E. De nieuwe schaalverdeling zorgt voor een betere vergelijkbaarheid.

Toepassingsgebied

licht.png

Tot nu toe had de verordening betrekking op lampen, ledmodules en verlichtingsarmaturen. Met de nieuwe verordening zijn de toepassingsgebieden opnieuw gedefinieerd. De verordening heeft nu uitsluitend betrekking op lichtbronnen en afzonderlijke bedieningsinrichtingen.

Onder lichtbronnen vallen lampen, LED-modules en armaturen waarbij de lichtbron niet zonder beschadiging kan worden verwijderd. Armaturen waarbij dit wel het geval is, worden daarentegen beschouwd als "omringende producten". Deze hoeven niet te worden voorzien van een energielabel.

Waarom hebben niet alle producten een energielabel?

Spotlights worden bij STEINEL gedefinieerd als lichtbronnen. Daarom krijgen alle spots het nieuwe energielabel en informatie die verder gaat dan de EU-norm.

Volgens de nieuwe verordening worden lampen bij STEINEL gedefinieerd als omgevingsproducten en hebben ze daarom geen energielabel. STEINEL verstrekt informatie die 100% transparant is en veel verder gaat dan de wettelijke vereisten.


Label_EPREL.jpg

EPREL databank

EPREL is an electronic database for energy-related products, in which all products marketed in the European Union with energy labels are uniformly recorded. It consists of a non-public part for suppliers, EU and market surveillance and a public part, which is freely accessible for everyone.

You as a customer can view information in this database such as manufacturer data, label, model identifier as well as energy efficiency class and thus compare different models and find the most suitable, most efficient product for your application.


We take a step further

grid_mit-label.jpg

Met de nieuwe richtlijn wil de Europese Unie het energieverbruik verder terugdringen en door herschaling een beter overzicht bieden. Bij STEINEL juichen we de veranderingen van de Europese Unie toe en gaan we nog een stap verder: met de klant in het middelpunt hebben we belangrijke informatie toegevoegd aan onze verpakkingen en productdetailpagina's om te zorgen voor meer transparantie en een betere vergelijkbaarheid.


Wij informeren u over:

  • de lumenwaarde voor het totale product
  • de lumenwaarde voor het LED-systeem
  • het stand-byverbruik van de sensor
…

Duurzaamheid bij STEINEL

Bij STEINEL zien we het als onze bedrijfs- en maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaamheid te leven.