…

Environment

Bescherming van onze bestaansmiddelen

Door onze economische activiteiten en het bereiken van onze bedrijfsdoelen laten we sporen achter op onze planeet. Om ervoor te zorgen dat deze zo klein mogelijk zijn, richten we onze productie op duurzaamheid om de basis van het leven voor ons allemaal zo goed mogelijk te beschermen. Onze producten en diensten moeten worden geproduceerd op een manier die hulpbronnen spaart en zo min mogelijk vervuilende stoffen achterlaat. Zo stellen we de basis van het leven veilig voor de toekomst. Deze manier van denken en handelen heeft echter niet alleen betrekking op het productieproces, maar begint al bij de ontwikkeling en het ontwerp van onze producten. Een duurzame levenscyclus van producten is onze maatstaf.

Zo leven we duurzaamheid bij STEINEL

die-steinel-gruppe.jpg

1. in onze organisatie & de productielocaties

Voor ons is het vermijden van uitstoot belangrijker dan het compenseren ervan, vooral bij de productie van onze producten. Door gerichte maatregelen in onze productiefaciliteiten en een overeenkomstige duurzame oriëntatie van onze organisatieprocessen zetten we ons dagelijks in voor meer duurzaamheid.

Video+Teaser-Hallig_2.jpg

2. met en door onze producten

We richten ons op duurzaamheid en energie-efficiëntie in onze producten. Al tijdens de ontwikkeling besteden we aandacht aan duurzaam ontwerp om korte levenscycli van producten en dus onnodig elektrisch afval te voorkomen. Sinds 1986 ontwikkelen en produceren we producten met bewegingsdetectoren, zodat het licht alleen wordt ingeschakeld als het echt nodig is. Met de intelligente sensortechnologie van onze armaturen en sensoren kunnen aantoonbaar enorme CO2- en energiebesparingen worden bereikt.

-41%

Vermindering van CO2-uitstoot
Dankzij gerichte maatregelen hebben we onze CO2-uitstoot in de periode 2017-2022 met in totaal 41% kunnen verlagen in alle fabrieken - en we gaan door!

7t

Vermindering van papierverbruik.
In plaats van een gedetailleerde gebruiksaanwijzing, hebben onze producten een Quick Start Guide. Dit bespaart ons 7 ton papier per jaar.

-92%

Energieverbruik
Dankzij intelligente armaturen en netwerken hebben we nog maar 8% van de vroeger gebruikte energie nodig.

-10t

Kunststof besparing
Door al het irrelevante plastic en plastic in onze productverpakkingen te vervangen door papier, hebben we al 10 ton plastic en plastic kunnen besparen.

Duurzaamheid in organisatie en productie

AC6I7238.JPG

Zo werken we elke dag aan meer duurzaamheid in ons bedrijf

We proberen alle organisatorische en productieprocessen duurzaam te maken. Onze producten zijn "made in Europe" en we hebben zelf een diep verticaal productiebereik in onze fabrieken. Zo assembleren we onze printplaten zelf en hebben we onze eigen kunststof spuitgieterij. Hierdoor kunnen we logistieke routes verkorten. 


We baseren ons milieu- en energiebeheer op bestaande internationale normen. We vertrouwen op een continu verbeteringsproces om de milieudoelstellingen die we hebben gedefinieerd te bereiken. Door middel van een energie-audit laten we onafhankelijke derden controleren waar we staan en hoe we de energie-efficiëntie van het bedrijf verder kunnen verbeteren. DIN-normen zijn voor ons vanzelfsprekend:


  • Kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001:2015
  • Milieumanagement volgens DIN EN ISO 14001:2015
  • Energiebeheer volgens DIN EN ISO 50001:2018 (Steinel Mölkau)
  • Energie-audit volgens DIN 16247-1: 2012

Vandaag al succesvol

tgh-emissionen-steinel-gruppe.jpg


41% minder CO2-uitstoot sinds 2017

Verantwoord en duurzaam gedrag vereist een zuinig en efficiënt gebruik van energiebronnen. Alle verbruiken en de bijbehorende broeikasgasemissies (Scope 1,2) worden geëvalueerd en geanalyseerd in het STEINEL milieudashboard. Sinds het STEINEL-referentiejaar 2017 zijn de emissies op alle locaties voortdurend verminderd door middel van duurzaamheidsmaatregelen. Het STEINEL milieudashboard geeft ons de mogelijkheid om potentiële besparingen verder te identificeren en onze uitstoot duurzaam te verminderen.


Om onze broeikasgassen en CO2-uitstoot te berekenen, gebruiken we de CO2-equivalenten van het Bundesamt für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) en de gegevens van het Umweltbundesamt. CO2-emissies worden vermenigvuldigd met een factor 1,12 om de broeikasgasemissies te berekenen.

Zeitstrahl-02 (1).svg
erste_Sensorleuchte.jpg

Eerste sensorlamp ter wereld

Steinel vond de sensorverlichting uit in 1987. Voordat de wereld zich zorgen maakte over klimaatverandering, hulpbronnen en duurzaamheid, ontwikkelden wij producten voor de toekomst. Met de sensorgestuurde lamp gaat het licht alleen aan als het nodig is. Dat is goed voor het milieu en je portemonnee. 

stage_nachhaltigkeit1.png

Introductie van energieaudit

Om onze duurzaamheidsstrategie officieel te bezegelen, wordt sinds 2012 jaarlijks een energieaudit conform DIN 16247-1: 2012 uitgevoerd in onze hoofdfabriek in Herzebrock-Clarholz. We implementeren de maatregelen die uit deze audit voortkomen nauwgezet. 

stage_environment_dust.jpg

Milieuvriendelijk ontwerp

Al in de ontwikkelingsfase van onze producten besteden we aandacht aan duurzaam ontwerp. Hiervoor werken we met een milieuchecklist, die we gebruiken om ervoor te zorgen dat het ontwerp van onze producten voldoet aan milieurelevante normen en specificaties. 

oem-solutions-iso14001-de-klein.jpg

ISO-14001 Certificering

In 2014 werden alle Steinel vestigingen gecertificeerd volgens de DIN EN ISO 14001 milieumanagementnorm in aanvulling op de DIN EN ISO 9001 kwaliteitsmanagementnorm. 

Amfori.jpg

BSCI Audit

Sinds 2017 zijn onze productielocaties in Roemenië en de Republiek Moldavië gecertificeerd door amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) met de hoogste graad (A) op alle gebieden, in het bijzonder voor het waarborgen van sociale vereisten

DNK_Logo_21.jpg

Duitse duurzaamheidscode

Sinds 2021 zijn we een van de eerste bedrijven in onze sector die rapporteren volgens de Duitse duurzaamheidscode (DNK). Dit is een brancheoverschrijdende transparantiestandaard voor het rapporteren over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

teaser_verpackung_1.jpg

Start conversie van verpakking

We willen het onnodige gebruik van plastic en kunststof in onze verpakkingen vermijden en hebben alle mogelijke onderdelen vervangen. Onze verkoopverpakkingen bestaan voor 99,23% uit papier, karton en karton.

2023-03-22 10_26_42-Fotos.jpg

Bouw van een fotovoltaïsche installatie in Curtea

Door een zonne-energiesysteem te installeren, dekken we 40% van onze eigen elektriciteitsbehoefte in onze fabriek in Curtea de Arges (Roemenië) met zonne-energie.  Met deze centrale wekken we ongeveer 574.000 kWh emissievrije elektriciteit per jaar op in onze grootste fabriek, wat een besparing van meer dan 63 ton CO2 betekent.

Hallig_Galerie4.jpg

Start omschakeling naar groene stroomtarieven

In 2022 zijn de elektriciteitstarieven in de vestigingen Herzebrock en Mölkau overgeschakeld op groene stroom. Als gevolg daarvan halen we onze elektriciteit voor 100% uit waterkracht.

stage_nachhaltigkeit1.png

Groen reisbeleid

We hebben het onze missie gemaakt om zakenreizen groener te maken. We letten erop welke vervoermiddelen we gebruiken voor zakenreizen en proberen zo de CO2-impact van onze zakenreizen zo laag mogelijk te houden. We compenseren de niet-vermijdbare CO2-uitstoot met duurzame projecten. Hier geldt echter de benadering van vermijding in plaats van compensatie.

Duurzaamheid in onze producten

Duurzame productontwikkeling: Al tijdens de ontwikkeling van onze producten besteden we aandacht aan duurzame constructie. De in onze producten geïntegreerde elektronica is op elkaar afgestemd: armaturen met volledig geïntegreerde LED's hebben bijvoorbeeld een aanzienlijk langere levensduur dan armaturen met vervangbare lichtbronnen. Volledig geïntegreerde LED-systemen kunnen beter worden aangesloten op koellichamen. Hierdoor kunnen ze worden gebruikt bij lage temperaturen, wat zorgt voor een langere levensduur van de LED's en dus een verlichtingsduur van 30.000 - 60.000 uur. Deze lange levensduur bespaart hulpbronnen en voorkomt elektrisch afval, omdat er geen onderdelen hoeven te worden weggegooid. Voor ons is dat duurzaamheid.

…

Vermijden van plastic in de verpakking

We hebben onszelf ten doel gesteld om alle technisch irrelevante plastic verpakkingselementen te vervangen door recyclebare oplossingen van papier/karton. Alle accessoires zitten nu bijvoorbeeld in tassen die gemaakt zijn van 100% gerecycled papier in plaats van de traditionele plastic tassen. We vervangen het eerder gebruikte polystyreen voor het vastzetten van de goederen door precies passende gegoten vezeldelen met dezelfde mate van bescherming. Er wordt al meer dan 10 ton plastic per jaar bespaard. Momenteel wordt er intensief gewerkt aan nog meer milieuvriendelijke verpakkingsopties. De uitgebreide handleidingen zijn ingeruild voor kleine, overzichtelijke Quickstarts die slechts 12,5% van de voorheen gebruikte hoeveelheid papier vereisen.

…

Oplossingen die CO2 drastisch verminderen

Bij de ontwikkeling van onze producten hebben we ons tot doel gesteld om de gebouwen van deze wereld steeds intelligenter en dus duurzamer te maken. Met onze Connected Lighting oplossingen kunnen nu al CO2- en energiebesparingen tot 95% worden bereikt. We hebben dit bevestigd in een onderzoek samen met de Universiteit van Pforzheim en het INEC Instituut.

95%

Meermaals bewezen CO2-besparing

95%

Energie- en CO2-besparingen mogelijk

97%

Tot 97% energiebesparing

schmidt_tab.jpg


„De combinatie van LED met intelligente regeling belooft de grootste energiebesparing.“

Professor Dr. Mario Schmidt
HS Pforzheim / INEC Institute

Ontdek de resultaten van de studie in onze gratis whitepaper en leer in een interview met een expert hoe intelligente verlichtingssystemen de noodzaak van zuinigheid combineren met het gemak van zorgeloosheid om kosteneffectiviteit te garanderen.

Oplossingen die CO2 drastisch verminderen

Met onze Lighting Intelligence-oplossingen kan wereldwijd al meer dan 90% van de energie die voor verlichting wordt gebruikt, worden bespaard in parkeergarages. En dit met een groter gebruiksgemak voor de gebruikers en een snelle return on investment voor de operators.

De overtuiging voor onze ideeën drijft ons elke dag. En soms worden zelfs onze stoutmoedigste voorspellingen overtroffen. In een parkeergarage in Zürich bijvoorbeeld leidde de modernisering van het verlichtingssysteem tot energiebesparingen van meer dan 92%.

Heuried in aantallen

-92%

Energieverbruik
Dankzij intelligente armaturen en netwerken hebben we nog maar 8% van de vroeger gebruikte energie nodig.

 
30%

Minder armaturen
In vergelijking met conventionele oplossingen zijn er minder armaturen nodig.

 
80%

Hoger lichtniveau
Ondanks het lagere energieverbruik kunnen we het lichtniveau met 80% verhogen.

Verdere onderwerpen rond duurzaamheid

teaser_social_responsibility.jpg

Social Responsibility - Samen sterk

Wij stellen de mens centraal. Of het nu gaat om een werknemer, leerling, manager of uitvinder. Onze waarden komen tot uitdrukking in de STEINEL-missieverklaring. Dit is onze leidraad voor ons handelen en geeft blijk van onze verantwoordelijkheid.

teaser_governance.jpg

Governance - vertrouwen door openheid

Verantwoordelijk en duurzaam ondernemingsbestuur vereist naleving van de wettelijke kadervoorwaarden. Naleving, transparantie en evaluatie door onafhankelijke derden maken daar evenzeer deel van uit als interne organisatiestructuren. Wij zetten ons hier met waardegericht handelen voor in.