slider-5100-nl.jpg
sw-grafik-en.jpg

Ecologisch briljant

Een blik op de CO2-waarden in een directe vergelijking toont aan dat onze LED-armatuur "RS PRO 5100 LED SC" veruit de kleinste ecologische voetafdruk heeft. De uitstoot van onze sensor gestuurde LED armatuur is aantoonbaar 20 keer lager dan die van een conventionele T8 TL buis en bespaart meer dan 130€ aan elektriciteit per armatuur per jaar. Maar ook de overstap van een LED-lamp zonder, naar een met sensor levert per jaar een CO2-besparing op van 141Kg en een besparing op elektriciteitskosten van 63,30€. Tussen haakjes: Na slechts 40 dagen gebruik van de "RS PRO 5100 LED SC" is de CO2 voor de productie gecompenseerd!1

Kortom: retrofitting is de moeite waard!

1Bron: Levenscyclusanalyse van de lineaire armatuur RS PRO 5001 LED door Prof. Dr. Schmidt, Universiteit Pforzheim / INEC-Instituut, bevestigd door Carbotech.

BAFA-20% Förderung.gif

BAFA - Federale financiering voor efficiënte gebouwen (BEG)

Ontvang tot 20% subsidie voor de aanpassing van verlichtingssystemen dankzij BEG-financiering.