…

Building intelligence voor gezondheid & zorg

De mens staat centraal. Niet de techniek. Oplossingen voor thuis.

De achterliggende gedachte
Mensen in staat stellen om hun eigen leven in hun eigen huis te leven en zorgpersoneel te ontlasten bij zorg.

De levensverwachting stijgt, terwijl het aantal geboorten al jaren terugloopt. Er zullen in de toekomst dus steeds meer oudere mensen zijn en steeds minder jongeren die voor hen kunnen zorgen. Deze demografische verandering heeft ook invloed op de zorgsector. De vraag naar zorgpersoneel zal verder duidelijk stijgen, zowel in de stationaire als ambulante sector. Mogelijke gevolgen zouden personeelstekorten en slechte zorgkwaliteit kunnen zijn.


Zowel thuis als in zorginstellingen – intelligente technische oplossingen ondersteunen en ontlasten zorgpersoneel bij dagelijkse werkzaamheden. Ze vereenvoudigen de verzorging thuis voor familieleden en maken het mogelijk dat mensen met zorgbehoefte thuis blijven wonen.

Het project

 • 1/5 van de inwoners van Duitsland is 65 of ouder.
 • Het percentage hulpbehoevende mensen van de totale bevolking bedraagt 4,1 % - met stijgende tendens.
 • 95 procent geeft aan dat de mogelijkheid om thuis hulp en verzorging te kunnen krijgen belangrijk of zeer belangrijk is voor het zelfstandig wonen op leeftijd.
 • Het aantal thuiszorgaanbieders is de afgelopen 20 jaar met 30 % gestegen tot 14.050.

Zorg voor meer welzijn – met digitale ondersteuning

Mockup_iPhone_zugeschnitten.jpg"

Ambulant - gerustgestelde familieleden: familie is altijd goed geïnformeerd en wordt in noodgevallen snel gealarmeerd.

Mockup_iPad_Pflegedienst_zugeschnitten.jpg"

Flexibele zorgservice: thuiszorgaanbieders kunnen de gegevens gebruiken om ritten efficiënter te plannen. In noodgevallen komt er een intelligente alarm.

Tablet_healthcare.jpg"

Stationair: op het dashboard zijn overzichtelijk alle kamers van de betreffende afdeling te zien. Het dienstdoende zorgpersoneel is zodoende altijd geïnformeerd over de bewoners en kan indien nodig gericht ingrijpen.

Meer veiligheid. En een goed gevoel. Rustig. Zorg voor thuis.

Digitale ondersteuning bij gezondheid & zorg, stationair of thuis. Dankzij de implementatie in gekoppelde oplossingen kunnen door sensoren geregistreerde gegevens of afwijkingen geanalyseerd en doorgegeven worden aan de thuiszorg of familieleden. 

Health_Zitat.jpg

Wij ondersteunen het zelfstandig wonen thuis en ontlasten zorgpersoneel bij de stationaire verzorging.

Hendrik Beinke, Business Development Manager Health & Care
Messwerte_EN_neu1.png

Sensortechnologie geeft veiligheid. En een goed gevoel.


Veel mensen op leeftijd willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde, bekende omgeving blijven. Maar toch moet gegarandeerd zijn, dat er goed voor hen wordt gezorgd en dat zij gezond zijn. Met behulp van intelligente sensortechnologie is dat mogelijk. Door de nieuwste sensortechnologieën te combineren kunnen nieuwe relevante referentiewaarden worden bepaald.  De sensoren registreren bijvoorbeeld de aanwezigheid en activiteit van een zorgvrager, registreren zijn vitaliteit, informeren over diens hygiënetoestand en zorgen voor een comfortabele omgeving. Als er afwijkingen van de normale toestand worden vastgesteld, worden familieleden of de verantwoordelijke zorgdienst hierover geïnformeerd.

Health_Zitat_Wechsel.jpg

Zorg in zorginstellingen

Soms is in zorginstellingen 's nachts 1 persoon verantwoordelijk voor 60 zorgbehoevende mensen. De True Presence® multisensor met zijn zeven zintuigen helpt hierbij.

Meer veiligheid door automatisch licht

Verdere toepassingen

 • Alle
 • Huis & tuin
 • Woningbouw
 • Parkeren & transport
 • Industrie & logistieke dienstverlening
 • Kantoor & werkplekken
 • Scholen & onderwijs
 • Hotelwezen
 • Gezondheid & zorg